Quickscan

Cataract of staar

Cataract of staar is een vertroebeling van de ooglens die een vermindering van de gezichtsscherpte veroorzaakt. Het gevolg hiervan is een “troebel” zicht en een “wazig” beeld, waarbij men de kleuren niet meer zo helder ziet als voorheen. Men kijkt als het ware doorheen een mat glas. De meest voorkomende vorm van cataract is de leeftijdsgebonden cataract die ontstaat met het ouder worden. De ernst van de klachten is afhankelijk van de mate waarin de lens is aangetast. In het begin kan het leeszicht soms zelfs verbeteren. Dit is echter slechts tijdelijk en het vertezicht vermindert verder.

Hoe wordt een cataract ontdekt?

De enige manier is een nauwkeurig oogonderzoek bij uw oogarts die nagaat of uw visusdaling effectief het gevolg is van cataract. Inderdaad, er zijn ook andere oorzaken van verminderd zicht.

Wat is de behandeling?

Als er sprake is van een hinderlijke gezichtsvermindering dient men een operatie te overwegen. Deze ingreep gebeurt ambulant (enkele uren in het ziekenhuis) en onder lokale verdoving (topische anesthesie of de druppelverdoving); de operatie zelf duurt 20 tot 30 minuten.

Waaruit bestaat een cataractingreep? 

De vertroebelde lens, de zogenaamde cataract, bevindt zich in een lenszak.
Via een kleine opening (2 mm) wordt onder lokale verdoving (druppelanesthesie) het voorste kapsel van de lenszak geopend. Langs deze opening wordt de cataract verbrijzeld door ultrasone trillingen: deze techniek noemt men “faco emulsificatie” of kortweg “faco”.
Na het opzuigen van de laatste lensresten, wordt een plooibare en soepele inplantlens via de opening ingebracht in de zak.
Deze lens ontplooit zich op lichaamstemperatuur, plaatst zich mooi in de lenszak en is nodig voor een scherp zicht.

Voor meer informatie, bezoek deze website.