Quickscan

Maculadegeneratie

Bij maculadegeneratie (AMD) of netvliesveroudering speelt het netvlies en de ‘macula’ (‘gele vlek’) een centrale rol.

Waardoor leeftijdsgebonden maculalijden (AMD) ontstaat, is nog niet bekend. Wel spelen een aantal factoren een belangrijke rol zoals leeftijd, ras, erfelijkheid en omgevingsfactoren (roken, voeding). AMD is een multifactoriële aandoening gekenmerkt door een progressieve veroudering van de macula.

AMD kan ingedeeld worden in een droge en een natte vorm. Bij de droge vorm neemt het zicht geleidelijk af, bij de natte vorm gaat het visusverlies dikwijls sneller.

De diagnose wordt steeds gesteld door de oogarts. Hierbij zijn aanvullende onderzoeken nodig naast een algemeen oogonderzoek, zoals OCT-scan (‘netvlies-scan’) en FAG-onderzoek (‘fluoangiographie’).

Op grond van de bevindingen kan worden besloten of behandeling mogelijk en nuttig is.

Een behandeling is meestal alleen maar mogelijk in een vroeg stadium van de natte vorm van AMD. Meestal bestaat de behandeling uit intravitreale (‘in het glasvocht’) injecties van anti-VEGF (‘vascular endothelial growth factor’) die ambulant worden uitgevoerd onder lokale verdoving en waarvoor steeds meerdere sessies nodig zijn in functie van de ernst van de aandoening.

Voor meer informatie, bezoek deze website.