Quickscan

FEMTOLASIK (laser in situ keratomileusis)

Dit is de nieuwste techniek waarmee bijna alle refractieafwijkingen worden gecorrigeerd. Femto Lasik is een combinatie van de Laser microchirurgie en de lasertechniek: wij passen de techniek toe “LASIK Multispot” die heden ten dage de meest preciese en meest zekere techniek is ter correctie van refractieafwijkingen.

Deze laser is uitgerust met een straal van 1 mm diameter, die het hoornvlies gaat scannen. Daarvoor kunnen kleine onregelmatigheden van het hoornvlies gecorrigeerd worden.
De laserbehandeling gebeurt met een frequenzie van 1050 Hz. De laser is uitgerust met een Eye Tracker (cfr. Verder).

Meer informatie over het verloop van een refractieve ingreep of laserbehandeling.