Quickscan

Glaucoom

Glaucoom is een ernstige oogaandoening waarbij de oogzenuw wordt aangetast en gezichtsveldverlies optreedt. Het is momenteel nog steeds een van de grootste oorzaken van blindheid in de wereld. De meest frequente oorzaak is een verhoogde oogdruk, maar ook andere oorzaken zoals bloeddruk en diabetes spelen mogelijks een rol in het ziekteproces.

Een verhoogde oogdruk ontstaat door een onevenwicht in de productie en afvoer van het oogvocht. Dit treedt op wanneer de afvoerkanalen in het oog te nauw worden. De gemiddelde oogdruk in de bevolking schommelt tussen de 12-21 mmHg. Vanaf een oogdruk van 21 mmHg is er sprake van een verhoogde oogdruk. Echter treedt er niet noodzakelijk glaucoomschade op boven een druk van 21 mmHg. In dit geval spreekt men van oculaire hypertensie. Anderzijds kunnen drukken onder de 21 mmHg toch soms glaucoomschade veroorzaken (5-10% van de gevallen), in dit geval spreekt men van een normale druk of lage druk glaucoom.

Glaucoom komt voor bij 2% van de bevolking boven de 40 jaar. Vanaf 70 jaar loopt de incidentie op tot 5%, vanaf 80 jaar tot 10%. Dus leeftijd is een risicofactor.

Verder komt glaucoom in bepaalde families meer voor dan in andere. Daarom is het belangrijk u te laten screenen voor glaucoom indien het in uw familie voorkomt.

Andere risicofactoren zijn bijziendheid, diabetes, arteriële hyper- of hypotensie, migraine of algemene vaatziekten.

De aantasting van de oogzenuw en omliggende zenuwvezels leidt tot een geleidelijke inkrimping van het gezichtsveld die onomkeerbaar is. In het eindstadium kan dit leiden tot blindheid. Meestal is de patiënt er zich niet van bewust dat zijn/haar oogdruk verhoogd is en gaat de aandoening dus gepaard zonder klachten. Toenemende gezichtsvelduitval geeft echter vaak vage visusklachten of visusdaling. Om deze reden wordt aangeraden om vanaf de leeftijd van 40 jaar met regelmaat (om de 2 jaar) de oogdruk te laten nakijken bij de oogarts. Op deze manier kan verhoogde oogdruk vroegtijdig opgespoord worden en een eventuele behandeling tijdig ingesteld worden.

Alhoewel glaucoom een vrij ernstige aandoening is, bestaan er goede behandelingen om de oogdruk te verlagen. Het doel van de behandeling is oogdruk verlagen en zo het verloop van de ziekte te stoppen (of af te remmen). Ontstane schade is immers niet meer te herstellen. Vandaar dat vroegtijdige opsporing van enorm belang is.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om glaucoom te behandelen. De eerste behandeling is meestal met oogdruppels. Deze oogdruppels worden een- of tweemaal daags ingedruppeld in het oog, volgens de instructie van de oogarts.

In sommige gevallen is een laserbehandeling noodzakelijk (Selectieve Lasertrabeculoplastie, SLT), die meestal in twee sessies gebeurt aan het oog.

In de ernstigere gevallen, die onbehandelbaar blijken met oogdruppels of met laser, moet er geopereerd worden. De operatie bestaat erin een nieuw afvoerkanaaltje te maken, zodat de afvloei van oogvocht gemakkelijker kan verlopen. De ingreep gebeurt ambulant en meestal onder lokale verdoving.

Voor meer informatie over glaucoom, bezoek deze website.