Quickscan

SLT

Een ambulante procedure, selectieve laser trabeculoplastie (SLT), heeft aangetoond dat het de intraoculaire druk (IOP) even effectief verlaagt als medicatie en een consistent veiligheidsprofiel biedt. Verder kan deze laser uitgevoerd worden op elk moment van de glaucoombehandeling.  Gemiddeld bereikt SLT een IOP-reductie van 30% wanneer deze gebruikt wordt als een eerste-lijn optie. 

SLT is bijzonder goed geschikt voor patiënten waarvan bekend is dat ze niet-conform zijn met medicatie. Het is ook effectief als aanvullende therapie met oogdruppels en als alternatief als oogdruppels of operaties niet mogelijk zijn.

Het belangrijkste is dat SLT een effectieve IOP-controle kan bieden zonder de nalevingsproblemen en bijwerkingen die samenhangen met medicamenteuze behandeling. 

Wanneer u rekening houdt met het risico op complicaties en bijwerkingen van SLT versus andere glaucoomtherapieën, heeft SLT een van de hoogste baten-tot-risicoverhouding van alle oftalmologische procedures. 

Compliance-Free:
Een zeer effectieve optie voor primaire therapie, vooral bij niet-conforme patiënten of bij patiënten die moeite hebben met het indruppelen van collyria, kan SLT ook worden gebruikt om het aantal oogdruppels dat nodig is om IOP te regelen te verminderen – en daarmee de patiënten te bevrijden van de complianceproblemen en bijwerkingen geassocieerd met medicamenteuse therapie.V

Voor meer info, bezoek deze website.