Quickscan

Vragen

Enkele veelgestelde vragen
Andere vraag? Contacteer ons

Enkele veel gestelde vragen i.v.m. refractiechirurgie en Lasik

Is de ingreep pijnlijk ?

De Lasik techniek is geen pijnlijke ingreep, noch tijdens noch na de operatie. De meerderheid van de patiënten ervaart enkel gedurende de ingreep een gevoel van druk te wijten aan de instrumenten die het oog moeten immobiliseren en na de ingreep een licht wrijvingsgevoel.

Heeft deze ingreep risico’s?

De meeste patiënten zijn zeer tevreden over het resultaat van de LASIK-operatie.
Zoals bij elke vorm van chirurgie, zijn er ook aan deze ingreep risico’s verbonden.
Het is belangrijk de beperkingen en de mogelijke verwikkelingen te kennen, alvorens over te gaan tot een beslissing voor een refractieve ingreep.
We maken onderscheid tussen complicaties die het uiteindelijke gezichtsvermogen wel of niet aantasten.

Verwikkelingen of neveneffecten die het uiteindelijke gezichtsvermogen meestal niet aantasten:

* Restafwijkingen:
Overcorrectie – Ondercorrectie – Astigmatisme

Niet alle ogen zien na de behandeling 10/10 zonder correctie. Er kan een ondercorrectie of een overcorrectie optreden of een astigmatisme ontstaan zijn. Dit kan voorkomen ongeacht de grootte van de afwijking voor de behandeling. Indien de restafwijking na stabilisatie storend is, kan zo mogelijk, een aanvullende laserbehandeling overwogen worden. Soms kan een lichte brilcorrectie in bepaalde omstandigheden nodig blijven; indien een leesbril nodig was voor de operatie, zal men die ook na de ingreep nog nodig hebben.

* Neveneffecten:

De volgende verschijnselen komen vrij vaak voor gedurende de stabilisatieperiode; ze verminderen meestal geleidelijk over verloop van de eerste weken, maar kunnen soms blijvend zijn:

  • Een verhoogde lichtgevoeligheid of verblinding door fel licht
  • ‘Halo’s’ of stralen rond lichtbronnen vooral ’s avonds
  • Verminderd zicht ’s nachts en een tragere aanpassing aan het donker
  • Lichte schommelingen in de gezichtsscherpte
  • Een droog oog dat meestal verbetert door het intensief gebruik van druppels, maar soms nog verdere behandeling vereist.
* Problemen verbonden aan het maken van een hoornvliesflap:

Gedurende de operatie zien we soms dat het hoornvliesflapje niet de gewenste vorm heeft, dat het te dun is of onregelmatig van dikte. In dat geval wordt de laserbehandeling niet uitgevoerd en wordt de flap gewoon teruggelegd. Na drie tot vier maanden kan de ingreep opnieuw uitgevoerd worden.

Verwikkelingen die wel een blijvende beperking van het gezichtsvermogen veroorzaken:

* Infectie:

Een infectie van het hoornvlies komt, mits correct gebruik van oogdruppels na de behandeling, zelden voor. Wanneer er zich toch een infectie voordoet, is de kans groot dat de toestand onder controle komt door intensieve behandeling met oogdruppels en eventueel tabletten antibiotica.
Indien er toch littekenvorming optreedt of eventueel besmetting van de inwendige structuren van het oog, zal het gezichtsvermogen aangetast worden; dit komt gelukkig uiterst zelden voor.

* Complicaties tengevolge van de hoornvliesflap:

Na de operatie kan de hoornvliesflap problemen vertonen:

  • De flap kan verschuiven of scheef aangroeien.
  • De flap kan plooien of rimpeltjes vertonen.
  • Een ontstekingsproces kan zwelling van de flap en eventueel littekenvorming veroorzaken.
  • Epitheelcellen kunnen ingroeien onder de hoornvliesflap.

Wanneer deze problemen zich in beperkte mate voordoen, veroorzaken ze meestal weinig klachten. Soms is intensieve behandeling met druppels nodig om visusbeperking te voorkomen. Soms is aanvullend operatief ingrijpen vereist om de flap te herplaatsen of glad te strijken, om te spoelen onder de flap of om de ingroeiende epitheelcellen te verwijderen. Na een dergelijke behandeling kan de gezichtsscherpte volledig herstellen, maar dit is niet altijd het geval. Problemen met de hoornvliesflap kunnen een blijvende beperking van de gezichtsscherpte veroorzaken, ook niet te verbeteren met een bril of contactlenzen. In zeer zeldzame gevallen kan het aangewezen zijn om de hoornvliesflap operatief te vervangen.

Na de operatie blijft het oog gedurende geruime tijd meer kwetsbaar: bij een harde klap op het oog, zoals bv. door een tennisbal, een vuistslag of vingernagel, blijft de aanhechting van de hoornvliesflap de zwakkere plaats; de flap kan tengevolge van het ongeval terug loskomen, met risico voor aantasting van het gezichtsvermogen.

* Decentratie van de laserbehandeling:

Als de laserbehandeling niet precies in het centrum van het hoornvlies wordt uitgevoerd, spreken we van decentratie. Hierdoor ontstaat een hinderlijke omatige brekingskracht van het hoornvlies met een wazig zicht en soms dubbelbeelden als gevolg. Met een bril kan dit meestal niet verholpen worden, met een contactlens eventueel wel. Een aanvullende laserbehandeling kan de situatie soms verbeteren. Het is mogelijk dat door decentratie de patiënt blijvend wat gezichtsscherpte verliest, ook niet te verbeteren met een bril, contactlenzen of chirurgie.
De laser die momenteel gebruikt wordt, is uitgerust met een ‘eye-tracker’: dit controle systeem zorgt ervoor dat de laserbehandeling steeds rond het fixatiepunt gebeurt en dat de laser automatisch onderbroken wordt wanneer de patiënt niet goed fixeert. Decentratie van de behandeling is hierdoor uiterst zeldzaam geworden.

Refractieve chirurgie, ook met de beste apparatuur en in handen van de meest ervaren chirurgen, houdt een zeker risico in.
Kandidaten voor behandeling die zorgvuldig onderzocht zijn, realistische verwachtingen hebben en weet hebben van de risico’s en de beperkingen van de ingreep, kunnen voor zichzelf voor- en nadelen afwegen en een weloverwogen beslissing nemen.
De kans op een bevredigend resultaat na de ingreep is dan zeer groot.
Infecties zijn uiterst zeldzaam.
Verwikkelingen en mogelijke risico’s worden verder besproken met uw oogarts. Een heringreep kan occasioneel nodig zijn, doch is inbegrepen in het honorarium voor de behandeling.

Is het mogelijk om presbyopie te corrigeren met laser?

Tegenwoordig kan presbyopie niet worden gecorrigeerd met lasik- of lasek- of PRK-behandelingen. Bij patiënten ouder dan 40 jaar moet uw oogarts besluiten om één oog te behandelen met plano en het andere oog niet te behandelen (het recessieve oog) waarmee de persoon na de operatie zonder bril moet kunnen lezen. Dit is wat we monovisie-techniek noemen.

Kan men myopie of hypermetropie gecombineerd met astigmatisme opereren?

Ja, de techniek LASIK MULTISPOT maakt het mogelijk de zg. gecombineerde afwijkingen te corrigeren, om zowel myopie als hypermetropie samen met astigmatisme te corrigeren in eenzelfde behandelingstijd.

Kunnen we tegelijkertijd beide ogen opereren?

Ja, beide ogen kunnen op dezelfde dag worden geopereerd, maar het is uw oogarts die beslist of dit voor u geschikt is of niet.

Wanneer kunnen we na de operatie met normale activiteiten beginnen?

Na de operatie moet de patiënt 24 uur rusten. De volgende dag hebben de meeste patiënten voldoende zicht om te kunnen werken of autorijden.
Afhankelijk van het aantal dioptrieën en het type te behandelen refractie, verloopt de recuperatie langzamer of sneller. Over het algemeen kan de ruime meerderheid van de patiënten 48 tot 72 uur na de operatie met zijn normale activiteiten hervatten.

Welke voorzorgsmaatregelen moeten na de operatie worden genomen?

De patiënt moet oogdruppels gebruiken na een door de arts voorgeschreven operatie. Het is absoluut gecontra-indiceerd om een maand na de operatie in de ogen te wrijven, bij voorkeur zelfs zes maanden. Het is ook gecontra-indiceerd om make-up gedurende de eerste maand te gebruiken. Zwemmen is een maand lang verboden. Voor andere sportactiviteiten kunt u dit bespreken met de oogarts.

Hoe lang duurt de interventie?

De patiënt is ongeveer 15 tot 20 minuten in de operatiekamer. De operatie zelf duurt maar een paar minuten.

Enkele veel gestelde vragen i.v.m cataract

Ervaart men pijn gedurende of na de ingreep?

De techniek van de faco emulsificatie is niet pijnlijk, noch tijdens noch na de cataractingreep. Het oog wordt verdoofd met druppelanesthesie zonder dat een inspuiting noodzakelijk is. De meerderheid van de patiënten ervaart gedurende de ingreep enkel een licht drukgevoel te wijten aan de instrumenten die het oog moeten immobiliseren, en na de ingreep een wrijvingsgevoel gedurende enkele uren tot de dag erna.

Heeft deze ingreep risico’s?

Het belangrijkste risico zijn infecties. Deze zijn echter uiterst zeldzaam omdat de ingreep wordt uitgevoerd in ziekenhuisomgeving en op een zo steriel mogelijke manier.

Hoe lang duurt de ingreep?

De ingreep op zich duurt ongeveer 10 minuten. De patiënt verblijft een 20-tal minuten in de operatiezaal waarna hij terug naar de kamer kan.
De ingreep gebeurt ambulant en men moet ongeveer 3 tot 4 uur in het ziekenhuis verblijven, waarna men terug naar huis kan gaan.

Kunnen beide ogen tegelijk worden geopereerd?

Elk oog wordt in principe afzonderlijk bediend. Het interval tussen het eerste en tweede oog is doorgaans minimaal drie weken.

Wanneer kan men na de cataractoperatie de normale activiteiten hervatten?

Na de procedure moet de patiënt 24 uur rusten. De volgende dag kan men goed genoeg zien om de dagelijkse activiteiten te hervatten.