Quickscan

Diabetes

Diabetespatiënten, zowel insuline -afhankelijke als niet-insuline -afhankelijke patiënten, hebben een 25 keer hoger risico dan de normale populatie op ernstige visus- stoornissen. In de Verenigde Staten is diabetes trouwens de voornaamste oorzaak van nieuwe blindheid.

Diabetes veroorzaakt essentieel een microangiopathie, d.w.z. een aantasting van de kleine bloedvaten van het lichaam en dus ook van het netvlies van het oog. Dit veroorzaakt bloedingen, exsudaten en/of oedemen (vochtopstapeling) in het netvlies.

Diabetische retinopathie (DRP) kan zich voordoen in verschillende vormen, van gering tot ernstig. Niet elke DRP hoeft behandeld te worden. Als de DRP toeneemt, is behandeling soms noodzakelijk. Immers, wanneer de schadelijke afwijkingen niet tijdig worden herkend en behandeld, kan dit leiden tot slechtziendheid en zelfs blindheid. De behandelingen kunnen o.m. bestaan uit laserbehandelingen waarbij er met de Argon-laser, in meestal meerdere ambulante sessies, lichtstralen worden gericht op het netvlies om de afwijkingen van het netvlies (de DRP) te vertragen, te verminderen of te stoppen.

De Argon-laser behandeling gebeurt ambulant in de praktijkruimte onder lokale verdoving met oogdruppels en is op zich pijnloos.

Bij een matige tot ernstige vorm van diabetisch oedeem (vochtophoping) thv de macula (‘gele plek’), is het soms niet mogelijk of nuttig om een laserbehandeling uit te voeren. In dergelijke gevallen zijn soms intravitreale (in het glasvocht) injecties nodig van anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) of van corticosteroïden. Deze dienen dan om vochtlekkage te verminderen zodanig dat een laserbehandeling in een later stadium mogelijk is.

Vaak zijn ook hier meerdere injecties nodig met een bepaald tijdsinterval bepaald door de oogarts.

Het is nodig dat de diabetespatiënt zich gedurende zijn hele leven regelmatig op controle aanbiedt bij zijn oogarts. De frequentie van de controles hangt af van het type diabetes, de duur van de diabetes en de ernst van de letsels die men aantreft ter hoogte van het oog. Het is uw oogarts die samen met u het aantal controles bespreekt.

Voor meer informatie, bezoek deze website.