Quickscan

Myopie of bijziendheid


Is een relatief te lang oog en de stralen vallen voor het netvlies. De persoon ziet goed dichtbij maar wazig veraf.