Quickscan

Voorbereiding ingreep

Hoe gebeurt de voorbereiding op een refractieve ingreep?

Hoe gebeurt de voorbereiding op een refractieve ingreep?

Procedure van FemtoLASIK techniek

10 dagen voor

 • Zachte contactlenzen uit het te opereren oog.
 • Harde contactlenzen moeten 1 maand uitgelaten worden.

De dag vóór de behandeling

 • Haal de voorgeschreven medicatie
 • Geen mascara
 • Afspreken met een chauffeur die u kan vervoeren.

Na behandeling van de dag zelf

 • Geen mascara, parfum of make – up
 • Meebrengen naar het kabinet: de voorgeschreven medicatie.

Onderzoek en behandeling nemen ongeveer een uur tijd in beslag .Bij vertraging met de voorgaande patienten,moet u rekening houden met een mogelijke wachttijd.

Tijdens de operatie

 • Het oog wordt met druppels verdoofd.
 • Uw oogleden worden open gehouden met een ooglidsperder (dus u moet niet ongerust zijn dat u uw ogen niet kan openhouden)
 • Een zuigring wordt geplaatst waardoor enkele seconden uw zicht vermindert . De keratoom wordt vervolgens gemonteerd om het flapje te maken. U zal aandachtig naar een rood of groen licht moeten fixeren. Als de laser behandeling begint zal u een intermittent lawaai horen. Tenslotte wordt de oogoppervlakte gespoeld en zachtjes afgedroogd.

Na de operatie

Bij het verlaten van de operatiezaal krijgt u oogbescherming en blijft u een 1/2 uur rustig in een zetel vooraleer de dokter u terug onderzoekt voor uw vertrek.

Op de dag van de behandeling

 • Oogdruppels (tegen ontsteking): 4 x per dag gedurende de week na de behandeling.
 • Kunsttranen om het uur.

U bent functioneel de dag erna, maar er is nog geen perfectie in uw zicht, vooral contrast en lenzen zijn iets moeilijker .

Voorzorgen te nemen:

 • 3 weken: geen contactsport en zwemmen.
 • 3 weken: geen make-up.

Afspraak zelf

Kom een halfuur op voorhand.

Postoperatieve controles

 • CONTROLE 1ste dag
 • CONTROLE 1st week
 • CONTROLE na 5 weken

Het preoperatief onderzoek

Eerst moeten zo nauwkeurig mogelijk alle componenten worden bepaald van de refractieve afwijking die moet worden gecorrigeerd. Dragers van contactlenzen zullen voor dit onderzoek hun contactlenzen uit moeten laten: 5 dagen voor de dragers van zachte contactlenzen, 2 tot 3 weken voor de dragers van harde of halfzachte contactlenzen.
De parameters die zullen toelaten om het preoperatief protocol op te stellen zijn: de kromming van het hoornvlies (keratometrie), de dikte van het hoornvlies (pachymetrie), de diameter van het hoornvlies, de pupildiameter, de oogaslengte (echografie), de oogdruk, de leeftijd en het geslacht van de patiënt, de oogdominantie. De ogen van de patiënt mogen geen enkele oogziekte vertonen, het centrale en perifere netvlies moeten intact zijn.
De gecomputeriseerde topografie van het hoornvlies laat toe het hoornvlies precies in kaart te brengen, waardoor het chirurgische protocol kan worden verfijnd, de operatieve opvolging beter kan worden beheerd en eventuele herbehandelingen kunnen worden gepland.

De SCHWIND Corneal Wavefront Analyzer biedt alle mogelijkheden van een innovatieve topograaf.

De analyse van de corneale wavefront data, door de ray tracing methode, laat toe om alle types van bestaande optische afwijkingen op de voorkant van het hoornvlies op eenvoudige wijze met de grootste precisie in de kaart te brengen. Zelfs de kleinste onregelmatigheden en dit zonder dat er hier een pupilverwijding voor nodig is. Zowel diepliggende als kleine ogen kunnen gemakkelijk worden opgemeten.

De Schwind Ocular Wavefront Analyzer behoort tot de laatste generatie van multifunctionele aberrometers. De optische karakteristieken van het volledige oog worden tegelijkertijd geregistreerd : de oculaire wavefront van het volledige oog, het accommodatievermogen, de krommingen van het hoornvlies en de pupil diameter.

De Schwind Sirius is een 2 in 1 systeem: een combinatie van een roterende Scheimpflug camera met een placido schijf. Dit laat toe om een 3-dimensionele analyse van het volledige hoornvlies en het voorste oogsegment te maken. Meer dan 100.000 analyse punten zorgen ervoor dat zelfs de allerkleinste onregelmatigheden opgemeten worden. Het is een non-contact meting waarbij een analyse van de volledige corneale wavefront gemaakt wordt: topografie van voor- en achterkant van het hoornvlies, alsook van de voorkamer. De Sirius is een uiterst efficiënt tool voor keratoconus screening en laat toe om zeer gedetailleerde beschrijvingen van de morfologie en classificatie van een keratoconus te maken. De corneale pachymetrie kaart van het oog kan tevens aangewend worden bij hoornvliestransplantaties.

Behandeling

  • Hoe gebeurt de voorbereiding
  • Voor de behandeling wordt het oog verdoofd door middel van druppels.  • Na het maken en het omklappen van het hoornvliesflapje met de laser ZEISS VISUMAX 800, wordt op de onderliggende laag van het hoornvlies de eigenlijke excimer laserbehandeling verricht.
   • Laser
    De excimerlaser geeft een geconcentreerde bundel licht die precies kan worden gericht. Met behulp van laserpulsen worden microscopisch kleine hoeveelheden weefsel van het hoornvlies verdampt. Het hoornvlies krijgt hierdoor de gewenste kromming, waarmee de afwijking is gecorrigeerd. De duur van de laser toepassing is rond  30 seconden.
   • Eyetracker
    Bij deze laserbehandeling gebruiken we een eyetracker. De laser volgt computergestuurd heel nauwkeurig de kleinste oogbewegingen. Zo komt de behandeling exact op de juiste plaats terecht. De behandeling heeft direct resultaat en is vrijwel pijnloos, omdat die in de diepere lagen van het hoornvlies plaatsvindt. Het zicht herstelt over het algemeen nog dezelfde dag en is meestal binnen een week optimaal.
    Eenmaal de laserbehandeling uitgevoerd, word het flapje op zijn oorspronkelijke plaats zonder hechtingen aangezien het flapje zich vanzelf terug “vasthecht” op het onderliggende hoornvliesweefsel.

   Postoperatoir:

   Aangezien er geen oppervlakkige wonde is zoals bij de transepiteliaal PRK of LASEK, verloopt de genezing sneller en is deze behandeling minder pijnlijk. Een goed zicht wordt reeds de dag na de ingreep bereikt en stabiliseert zich in de volgende dagen tot weken. Binnen het uur na de behandeling wordt het oog gecontroleerd en mag de patiënt naar huis.
   Onmiddellijk na de ingreep, blijft de patiënt nog een 20 tal minuten rusten. Hierna wordt een eerste oftalmolgische controle uitgevoerd. Nadien gaat men naar huis: de ogen zijn hierbij niet afgedekt en het zicht bereikt reeds een 80% van zijn totale capaciteit.
   Men raadt aan na de ingreep een aantal uren te rusten zonder in de ogen te wrijven. De volgende dag is het zicht reeds duidelijk beter.
   De week na de ingreep, worden oogdruppels in het oog gedaan.

   Controles:

    Er is een zeer snelle genezing en herstel van het zicht. Meestal kan men zijn normale activiteiten rebaten binnen de 24 uur na de ingreep. Controles zijn gepland de dag na de ingreep, een week later en 3 tal weken nadien.
    Sinds de laserbehandeling wereldwijd wordt uitgevoerd, (meer dan 25 jaren), zijn er 3.000.000 uitgevoerde ingrepen gerealiseerd.
    Op lange termijn werd geen nadelig effect bevorden. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer mensen heen toevlucht nemen tot een laser behandeling als alternatief van bril of contactlenzen.


    1. Gepersonaliseerdebehandelingen (z.g: customized ablations):
    • Topografie en aberrometersMet de klassieke hoornvliestopografen bestudeert men de oppervlakte van het hoornvlies. Dit laat toe om de afwijkingen van de kromming van het hoornvlies na te gaan.
     De nieuwe en veel nauwkeurigere ”elevatie” topografen (Bausch and Lomb Orbscan II , pentacam) laten toe het hoornvlies te bestuderen tegenover een referentie bol.
     Zo kan men zowel het voorste als het achterste profiel van het hoornvlies reconstrueren niet enkel een idee krijgen van de voorste oppervlakte doch ook, van de achterste oppervlakte, evenals een keratometrische kaart (kromming van het hoornvlies) en een pachymetrische kaart (dikte van het hoornvlies).
     Het topografisch onderzoek geeft informatie over het hoornvlies. Met een dergelijk onderzoek kan men aldus astigmatisme aan het licht brengen alsook afwijkingen van de kromming, zoals keratoconus, een aandoening die een contra-indicatie vormt voor refractieve chirurgie.
     Topografen worden gebruikt zowel tijdens het vooronderzoek al bij de postoperatieve controleonderzoeken na refractieve chirurgie.
    • Wavefront of golffront aberrometrie (Wavefront technology) wordt al heel lang door de astronomen gebruikt om hun telescopen te perfectioneren. Het beeld dat op het netvlies terechtkomt, is niet perfect omdat het door een niet-homogene en storende omgeving moet (traanfilm, hoornvlies, voorste oogkamer, lens, glasvocht). Het beeld dat op de detector van de telescoop terechtkomt wordt eveneens verstoord door de aardatmosfeer. Het probleem is vergelijkbaar. De aberraties van het zicht komen overeen met de atmosferische turbulentie. Een lichtbron in het oneindige gepositioneerd zal aanleiding geven tot een vlakke golffront omdat de diameter van de sfeer naar het oneindige zal streven (net zoals een steen die in het water valt worden de diameters van de cirkels die ontstaan steeds groter naar mate men verder weggaat van de plaats waar de steen is gevallen). Deze golffront wordt gestoord door de atmosfeer voor hij terechtkomt op de telescoop en door de componenten van het oog voor hij op het netvlies terechtkomt. De golffront zal niet meer vlak zijn.
    • Een gepersonaliseerde behandeling maakt het mogelijk om het hoornvlies te corrigeren in functie van de afwijkingen van het hoornvlies zelf of van het oog in zijn geheel. Er bestaan hierbij twee verschillende technieken :
     • De behandelingen geleid door een topografische analyse (topography guided ablations). Deze techniek laat toe om patiënten te behandelen die een regelmatig of onregelmatig astigmatisme vertonen of patiënten die verwikkelingen vertonen na voorafgaande chirurgie (centrale eilanden, decentrages en/of te kleine optische zones). De metingen van de topograaf worden doorgestuurd naar de laser waarvan de straal het hoornvlies zal bijslijpen enkel in de door de chirurg aangeduide zones.
     • De anderen techniek gebeurt via golffront analyse (wavefront analysis guided ablations). Deze techniek bestaat er in om de afwijkingen van het oog te bestuderen door een golffront analyse. Nadien worden de correcties die aan het oog dienen te worden aangebracht doorgestuurd naar de laser om afwijkingen van lagere en van hogere orde uit te schakelen.

    De gepersonaliseerde behandeling maakt het mogelijk om het zicht in zijn geheel te verbeteren, dus niet enkel de gezichtscherpte maar ook het contrastzicht en het nachtzicht.
    Chirurgen moeten echter progressief opgeleid worden om de verschillende gegevens te kunnen interpreteren, ook de hoge kostprijs van de apparatuur kan een rem vormen tot de ontwikkeling van deze technieken .

    Femtolasik

    De Femtosecond laserbehandeling of kortweg de Femtolasik is een revolutionaire behandeling in de refractieve chirurgie.

    De hoornvliesflap wordt hier gemaakt met de Femtosecond laser en niet mechanisch (m.b.v. de keratoom) zoals bij de klassieke lasikbehandeling . Dit geeft als resultaat een meer dunne flap in corneas waar dit nodig is.

    Deze techniek, ook genoemd de “All-laser” of “Bladeless” behandeling is een hoog technologische ingreep met een nog snellere genezing aangezien de flap niet mechanisch gebeurt.

    Wij gebruiken de femtolaser ZEISS VISUMAX 800

    Schwind Amaris 1050 RS

    Wij proberen steeds de meest innovatieve techniek aan te bieden aan elke patiënt:

    • Snelste op de markt met een behandelingsfrequentie van  1050 Hz.
    • 6-dimensionele turbo eyetracker om elke oogbeweging te volgen via beelden per seconde.
    • De behandelbare optische zone is 10 mm. Dit vermindert het risico op halo’s en andere storende visuele fenomenen na de laser behandeling
    • Wavefront adjusted en corneal wavefront technologie zijn standaard geïntegreerd in de ooglaserbehandelingen. Door deze technologie wordt de kwaliteit van het zicht gewaarborgd, ook het nachtzicht en het contrastzicht. Elke behandeling wordt dus volledig op maat uitgevoer